Sunday, February 4, 2007Endelig har jeg fått en blogg jeg kan oppdatere hjemmefra!
Siden nettet her ikke lar meg logge på msn, får jeg heller ikke 
oppdatert spacet der.
Herved blir alt flyttet over hit, og jeg erklærer denne bloggen for 
åpnet! 
kommentarer i bloggen er positiv forsterkning. Så jo flere,jo mer
pålitelig blir adferden å oppdatere ofte :)

No comments: