Wednesday, May 9, 2007

Mens vi venter...


På at Nemo skal spise forkulen jeg tilbyr han for å komme ut av buret...
Leser jeg Conan og spise plommer.
Synd igrunn, for jeg har skikkelig lyst på en sykkeltur og en sjokolade.
Posted by Picasa

No comments: