Monday, April 16, 2007

Om å bli stemplet

Jeg er veldig opptatt av at man er sin egen lykkes smed. Hver og en er ansvarlig for hvordan en føler det men også ansvarlig for å forandre sin egen tankegang for å få det bedre.
I tillegg er det selvsagt viktig hva andre tenker om en, og det en tenker om andre gjenspeiler seg i væremåten vår. Selv om man prøver å ikke la det skinne igjennom så vil det styre våre handlinger og reaksjoner
Her er sitatet jeg fikk tilsendt:
"det du tror om meg, slik du er mot meg, hvordan du ser på meg, slik blir jeg"
(rye, 1993)
Hvis man stempler et barn, en person eller hunden sin for den saks skyld vil det ha utslagskraft i hvordan man agerer og igjen hva slags resultater man oppnår og hvordan den andre personen oppfører seg.
Hvis jeg sier at hunden min er så vill og så vanskelig å belønne vil det ha innvirkning på hvordan andre igjen tenker og også hva slags resultater jeg oppnår med den. Jeg vil kanskje ha mindre forventninger til resultater og dermed jobbe på en annen måte enn hvis jeg hadde en hund jeg mente hadde kjempepotensiale.
Så derfor burde alle sette seg høye mål og jobbe for å oppnå dem. Ikke minst tro på at du selv klarer det.
Det gjelder jo en selv også.

3 comments:

kari anne said...

Snakker du om affirmasjoner nå, Siv?

Kristin;) said...

Det er så utrolig sant og viktig å være å være bevisst seg selv og sine tanker!
"Vi ser ikke tingene slik de er, vi ser de slik vi er."

Paul said...

Godt sagt Siv!
Paul